Susitikimas Aplinkos ministerijoje dėl plynų
kirtimų įtakos ekosistemoms

Lietuvos žaliojo aljanso pirmininko pavaduotojas doc. dr. Justinas Rimas kartu su Vytauto Didžiojo universiteto mokslininkais prof. habil. dr. Remigijumi Daubaru ir doc. dr. Laima Česoniene susitiko su Aplinkos ministerijos viceministru Martynu Norbutu ir aptarė naujausius mokslininkų vykdomus darbus, vertinant plynų kirtimų poveikį ekosistemoms.

Susitikimo dalyviai pristatė naujausius tyrimus, nurodydami,  kad Vytauto Didžiojo universiteto mokslininkai kartu su kolegomis iš LAMMC Miškų instituto, Varšuvos universiteto ir Vilniaus universiteto baigia vykdyti Nacionalinės mokslo programos “Agro, miško ir vandens ekosistemų tvarumas” projektą „Plynųjų kirtimų poveikio miško ekosistemų biologinės įvairovės dinamikai tyrimai“ (Nr. SIT- 1/2015), finansuojamą Lietuvos mokslų tarybos.  Tiriama plynų kirtimų įtaka pušynų ekosistemoms, fiksuojant įvairių ekosistemos komponentų : krūmokšnių, žolių augalinės dangos, dirvožemio mikrobiotos, vabalų bei apdulkintojų reakcija į drastiškai pasikeitusias aplinkos sąlygas po plynųjų kirtimų. Išanalizavus tyrimų rezultatus, Lietuvos mokslo tarybai bus pateikta mokslinė ataskaita, o miškų valdytojams bei naudotojams parengtos rekomendacijos apie pušynų bioįvairovės išsaugojimo  būdus, vykdant plynuosius kirtimus.

Susitikimo metu sutarta, kad rekomendacijas mokslininkai pateiks Aplinkos ministerijai bei Valstybinei miškų urėdijai.

 

LŽA info