Susitikimas su Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) direktoriumi Robertu Petraičiu

Lietuvos žaliojo aljanso (LŽA) iniciatyva šių metų spalio 23d. įvyko susitikimas su Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) direktoriumi Robertu Petraičiu.

Susitikime dalyvavo LŽA tarybos pirmininkas prof. habil. dr. Algimantas Paulauskas ir tarybos pirmininko pavaduotojas doc. dr. Justinas Rimas.

Susitikimo metu buvo pasidalinta nuomonėmis dėl bendrų veiksmų įgyvendinant darnios plėtros strategiją Lietuvoje. Pirmininkas A. Paulauskas pasiūlė direktoriui R. Petraičiui bendradarbiauti vykdant bendrus NVSC darbuotojų mokymus, atliekant ruošiamų įstatyminių aktų ekspertavimą, panaudojant LŽA steigėjų – universitetų mokslinį potencialą.

Pirmininko pavaduotojas J.Rimas pateikė siūlymą, kaip NVSC bendradarbiaudama su LŽA gali pagerinti  jai priskirtų ir vykdomų funkcijų kokybę. Pateikė pavyzdį, kaip galima būtų pagerinti licencijuojamų juridinių asmenų, vykdančių poveikio visuomenės sveikatos vertinimą, veiklos priežiūrą.

Susitikimo metu buvo sutarta, kad NVSC paruoš bendradarbiavimo sutarties projektą, kurį šalys pasirašys, siekdamos bendrų veiksmų įgyvendinant darnios plėtros strategiją Lietuvoje.