Pasiūlymas Lietuvos Respublikos Prezidentui V.Adamkui būti Lietuvos žaliojo aljanso globėju

Lietuvos žaliojo aljanso tarybos pirmininko pavaduotojai dr. S.Pocius ir dr. J.Rimas 2017m. birželio 19d. susitiko su LR Prezidentu V.Adamkumi ir pristatė jam pagrindinius aljanso veiklos tikslus ir uždavinius. Susitikimo dalyviai apsikeitė nuomonėmis ir įvardijo pagrindines aplinkosaugos problemas Lietuvoje. Viena iš jų - kad tiek atstovaujanti, tiek vykdanti valdžios neskiria reikiamo dėmesio gamtos išsaugojimui Lietuvoje. „Lietuva labai graži, ir mūsų pareiga ją tokią išlaikyti“, - pokalbio metu pabrėžė buvęs šalies vadovas V.Adamkus.

Susitikimo metu V.Adamkus prisiminė savo kaip gamtosaugininko atliktus darbus JAV. Vienas didžiausių V.Adamkaus vadovaujamos JAV Aplinkos apsaugos agentūros darbų buvo Didžiųjų ežerų išvalymas nuo sparčiai besivystančios pramonės išmetamų teršalų.

Lietuvos žaliojo aljanso tarybos pirmininko pavaduotojas dr. Justinas Rimas pasiūlė LR Prezidentui V.Adamkui būti aljanso globėju, kad aljansas galėtų perimti sukauptą patirtį ir tęsti jo ekscelencijos pradėtą gamtosauginę veiklą Lietuvoje.

LŽA informacija.