Konferencijos metu pristatytas nacionalinis oro taršos mažinimo planas

Aplinkos ministerija  šių metų lapkričio 16 d. organizavo konferenciją „Nacionalinis oro taršos mažinimo planas: oro kokybės gerinimo galimybės Lietuvoje“. Konferencijos metu pranešimus skaitė ministerijų , savivaldybių, universitetų ir nevyriausybinių organizacijų atstovai.

Lietuvos žaliojo aljanso pirmininko pavaduotojas doc. dr. Justinas Rimas konferencijoje pristatė pranešimą „ Žemės ūkio oro taršos įtaka gyvenimo kokybei ir teritorinei plėtrai“. Dr. J. Rimas savo pranešime atkreipė dėmesį, kad žemės ūkio veikloje susidaro 90 proc. viso išmetamo amoniako kiekio Lietuvoje.Todėl vykdant žemės ūkio politiką reikia žymiai daugiau dėmesio skirti aplinkos apsaugai ir oro taršos kontrolei. Pranešėjas atkreipė dėmesį, kad laikotarpyjenuo 2020 metų iki 2030 metų nėra  nustatyta amoniako  taršos mažinimo užduotis. Tai kelia dideles abejones dėl oro taršos mažinimo plano veiksmingumo, nes didžiausią amoniako taršos poveikį jaučia kaimiškų vietovių gyvenvietės ir miesteliai. Dr. J. Rimas pasiūlė 2030 metams Lietuvai priimti įsipareigojimą amaniako taršą sumažinti nors 5 proc lyginant su 2020 metų faktiniu lygiu.

Pranešėjas atkreipė dėmesį ir į gyvulius auginančių fermų, kurios yra arti gyvenviečių arba gyvenviečių ribose, amoniako  taršos poveikį žmonių sveikatai, jų gerbūviui ir teritorinei plėtrai. Pateikė galimus sprendimus dėl amoniako taršos mažinimo žemės ūkyje. Po pranešimo dr. J. Rimas sulaukė žemės ūkio atstovų klausimų dėl siūlomų taršos mažinimo sprendimų įgyvendinimo, į kuriuos pateikė išsamius  atsakymus.


LŽA info