Aljansas yra pasiruošęs dalyvauti įgyvendinant
darnią žemės ūkio plėtrą

Lietuvos žaliojo aljanso ( toliau – LŽA) pirmininkas prof. habil. dr. Algimantas Paulauskas ir pirmininko pavaduotojas doc. dr. Justinas Rimas susitiko su Žemės ūkio ministru Giedriu Surpliu bei ministro pavaduotoja Ausma Miškiniene ir aptarė bendradarbiavimo gaires bei galimus žemės ūkio darnios plėtros sprendimo būdus.

Ministras pasidalijo įžvalgomis apie žemės ūkio politikos formavimo ir įgyvendinimo vykdomas priemones, spręstinus klausimus ir pasiūlė LŽA pateikti savo nuomonę apie parengtą žemės ūkio plėtros politiką ateinantiems dešimčiai metų.

Susitikimo metu buvo priimtas bendras sutarimas, kad LŽA mokslininkai teiks siūlymus  ir ekspertinius vertinimus, ruošiant naujus įstatymus ir poįstatyminius aktus, dalyvaus moksliniuose tyrimuose, teiks pažangiąją užsienio šalių patirtį, adaptuojant ją Lietuvos sąlygomis. 

LŽA info