Lietuvos žaliasis aljansas

Lietuvos žaliasis aljansas (LŽA) įkurtas 2017 metais. Jo įkūrimą iniciavo Vytauto Didžiojo universitetas kartu su Lietuvos mokslininkų sąjunga ir nevyriausybinėmis aplinkosaugos organizacijomis. LŽA yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, vienijantis juridinius asmenis, dalyvaujančius Lietuvos darnios aplinkos politikos formavime, kurio tikslas – bendradarbiaujant su atstovaujančios ir vykdančios valdžios institucijomis bei nevyriausybinėmis organizacijomis vykdyti aplinkos taršos ir klimato kaitos mažinimo programas, siekiant darnios aplinkos plėtros įgyvendinimo.

Pagrindiniai Lietuvos žaliojo aljanso veiklos tikslai:

 • dalyvauti valstybės darnios plėtros politikos formavime ir įgyvendinime;
 • teikti siūlymus Lietuvos valdžios institucijoms dėl aplinkos taršos ir klimato kaitos mažinimo, užtikrinant darnų ir tvarų vystymąsi;
 • inicijuoti pilietines iniciatyvas, išreiškiant visuomenės nuomonę dėl aplinkosauginių sprendimų priėmimo ir įgyvendinimo;
 • vystyti tarptautinį kryptingą bendradarbiavimą dalijantis pažangiausiais ekologiniais ir aplinkosauginiais sprendimais;
 • dalyvauti vystomojo bendradarbiavimo programoje, Lietuvos patirtį perduodant trečiosioms šalims;
 • dalyvauti visuomenės švietime, ugdant jos pilietišką požiūrį į aplinkosauginius sprendimus;
 • propaguoti ir įgyvendinti žiedinės ekonomikos principus bei žaliosios energijos naudojimą;
 • ginti viešuosius interesus susijusius su aplinkosaugos bei darnios ir tvarios aplinkos formavimui ir įgyvendinimui. 

Vertybės, kuriomis grindžiama veikla:

 • viešumas;
 • pilietiškumas;
 • konstruktyvus bendravimas;
 • demokratiškumas;
 • aktyvumas;
 • skaidrumas.